Messer i Sankt Nikolaj

Kære menighed.

Først og fremmest godt nytår.

Efter aflysningerne til jul og nytår, kan vi nu mødes til messe igen, men med meget strengere restriktioner, som Kirkeministeriet udsendte i går aftes.

  • Der skal nu i kirker og menighedslokaler være 7,5m2 pr. deltager.
  • Deltagerne skal holde 2 meters afstand mellem hinanden fra næsetip til næsetip.
  • Gudstjenesterne bør ikke vare længere end 30 minutter.
  • Der skal udluftes med 10 minutters gennemtræk efter hver gudstjeneste.
  • Der er ingen fællessang, men koret kan stadig synge.
  • Forbuddet mod at samles mere end 5 personer gælder for alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter end gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • Ved begravelser må man dog stadig forsamles 50 personer på kirkegården.

I Sankt Nikolaj kan vi nu pr. messe kun være 33 personer + præst, ministranter og lektorer. Hvis vi fordeler os på lørdag kl.17.00 og på søndag kl.9.30 og 11.00, kan vi stadig komme 100 mennesker til messe på en weekend. Når vi bestiller billet på Billetto, kan vi jo se, hvilke messer, der er plads på og fordele os.

Vi må holde ud som menighed, selvom det er svært i disse tider; men lad os bede for, at der kommer styr på pandemien, så der ikke er flere, der skal blive syge og få senfølger eller dø.

Som dronningen så smukt sagde i sin nytårstale: Gud velsigne jer.

Sognepræsten

Krav om mundbind i Den Katolske Kirke

Retningslinjerne er gældende fra dags dato.

Om mundbind/visir:

·         Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

Mundbind eller visir skal dække både næse og mund.

·         Krav om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

·         Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads

·         Under kommunionsuddelingen, behøver man ikke at bære mundbind eller visir,.

·         Præsten, diakonen og medvirkende til ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien

·         Man kan bortvise folk, der ikke opfylder kravet om mundbind/visir

·         Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet (se vedhæftede plakater).

Brug af mundbind i forbindelse med møder, foredrag og undervisning i menighedens lokaler

·         Krav om mundbind gælder hvis der er offentlig adgang til et møde

·         Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang (fx menighedsrådsmøder)

·         Krav om mundbind gælder IKKE for undervisere, kateketer, foredragsholdere mv.

Vedrørende øvning af korsang i kirker eller menighedslokaler

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for ansatte eller frivillige, når de øver kor indendørs i lokaler, hvor der ikke er offentlig adgang.

Reglerne om arealkrav og afstand (2 m) finder selvfølgelig stadig anvendelse.

Hvad er ellers nyt i retningslinjerne:

·         For begravelser må man på kirkegården være op til 50 personer forsamlet, så længe afstandskravene stadig overholdes.

·         For udendørs aktiviteter gælder forsamlingsforbuddet ikke, hvis man primært sidder ned eller knæler. Hvis man primært står eller går gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Det nye menighedsråd

Sognets Menighedsråd, som blev valgt 5. april 2018 for en periode på fire år, består af:
Formand & Kasserer: Jette Kromayer, e-mail: jette@kromayer.dk
Næstformand: Van Thao Nguyen, e-mail: thaohang.nguyen@gmail.com
Sekretær: Ole John Mohrsen, e-mail: ole.mohrsen@mail.dk
Medlem: Maria Pia Igwebuike, e-mail: pia@figweb.dk
Medlem: Birgitte Anne Mohrsen, e-mail: gul-mohrsen@mail.dk
Medlem: Marek Rogowski, e-mail: marekrogowski@gmail.com
Suppleant: Derick Tatah, e-mail: sheytatah@gmail.com