Det sker i kirken

Påskevandring

Påskevandring-2-1
Påskevandring-2

Undervisning fra september til maj 2020-2021:

1. kommunion

Undervisning er om lørdagen fra kl. 10-12. Undervisningen begynder lørdag den 26. september kl. 10-12.

Undervisningen vil foregå i menighedssalen og vil som udgangspunkt være hver anden uge. Det kan være, at det er nødvendigt at aflyse en undervisningsgang, men der vil gives erstatningstimer på et andet tidspunkt. Der vil ikke være undervisning mellem jul og nytår og i påskeugen. I vil ved første undervisning få udleveret et skema over undervisningsdage.

Tilmeldingen kan foregå i kirken eller til mig på e-mail gul-mohrsen@mail.dk eller pr. sms på 2726 6105. Tilmeldingen skal ske senest den 26. september 2020.

Følgende oplysninger skal gives ved tilmeldingen, så jeg kan se, om I er tilknyttet Skt. Nikolaj Sogn. Hvis I ikke hører til vores sogn, så kan I alligevel deltage i undervisningen, men jeg skal have oplyst, hvilket sogn I så er tilknyttet. For at deltage skal I være katolikker.

  • Navn og fødselsdato (gerne kopi af dåbsattest)
  • Adresse
  • Tydelig e-mail adresse og telefonnummer
  • Hvilket sogn I hører til
  • Forældrenes samtykke til deltagelse i undervisningen

Det forventes, at 1. kommunikanterne deltager aktivt i undervisningen, og at de kender de gængse bønner som Fader Vor og Hil dig, Maria. Vi vil i undervisningen også lære Trosbekendelsen.

Underviser:

                 Gitte Mohrsen

                 Olsbækeng 30, 2670 Greve

                 gul-mohrsen@mail.dk/ tlf. 2726 6105

Vel mødt.

Firmelse:

Undervisning vil være hver lørdag fra kl. 16-17. Undervisningen foregår i menighedslokalet. Undervisningen begynder den 26. september kl. 16. Der vil være lørdage, hvor jeg ikke kan undervise, men jeg vil forsøge at finde en anden underviser. Hvis det ikke er muligt, så vil undervisningen blive aflyst. Undervisningen vil tage udgangspunkt i firmelsesbogen Youcat.

Tilmeldingen kan foregå i kirken eller til mig på e-mail gul-mohrsen@mail.dk eller pr. sms på 2726 6105. Tilmeldingen skal ske senest den 26. september 2020.

Firmanterne og deres forældre skal give samtykke til, at firmanten ønsker at deltage i undervisningen.

Følgende oplysninger skal gives ved tilmeldingen, så jeg kan se, om I er tilknyttet Skt. Nikolaj Sogn. Hvis I ikke hører til vores sogn, så kan I alligevel deltage i undervisningen, men jeg skal have oplyst, hvilket sogn I så er tilknyttet. For at deltage skal I være katolikker.

  • Navn og fødselsdato (gerne kopi af dåbsattest)
  • Adresse
  • Tydelig e-mail adresse og telefonnummer
  • Hvilket sogn I hører til

Underviser:

   Gitte Mohrsen

Olsbækeng 30, 2670 Greve

gul-mohrsen@mail.dk/ tlf. 2726 6105                              

  Vel mødt.

 

Kære Menighed

Sognets økonomi for 2018 viser indtægter på kr. 491.000 (primært kirkeskat og kollekter) og udgifter på kr. 460.000 (afgift til Bispedømmet, lønninger, vedligehold af bygning, nyanskaffelser og lignende) med et overskud for året på kr. 31.000, på niveau med resultatet for året 2017 på kr. 34.000. For 2019 budgetteres med et tilsvarende driftsoverskud.

Der er i lighed med tidligere år en stor villighed til støtte af sognets økonomi ved en god, konstant tilslutning blandt menigheden til kirkeskatteordningen, ligesom der også vises stabil gavmildhed i forbindelse med kollekten, for hvilket der sendes en stor tak til menigheden.

Lektorer & Kommunionsuddelere
Nedenfor kan du se hvem, der skal læse og uddele kommunion i perioden januar 2020 – juni 2020.

Lektor-Jan-Juni-2020

Klik her for at hente filen.