Det sker i kirken

November 2019

rdag d. 2.    Gudsmoders dag. Messe kl. 15.
Søndag d. 3ALLE HELGEN. 31. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

                            Kirkekaffe efter højmessen.

Lørdag d. 9.  Gudsmoders dag. Messe kl. 17.
Søndag d. 10.  Lateran Kirkens indvielse. 32. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

Lørdag d. 16.  Gudsmoders dag. Vietnamesisk messe kl. 17.
Søndag d. 17.  33. Alm. Søndag Højmesse kl. 10   –  Messe på polsk kl. 12:30

Lørdag d. 23.  Gudsmoders dag. Messe kl. 17.
Søndag d. 24. Jesus Kristus Universets Konge. 34.. Alm. Søndag Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

Lørdag d. 30.  Gudsmoders dag. Messe kl. 17.

December 2019  (Adventstiden)

Søndag d. 1.   1. Søndag i Advent  Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

Lørdag d. 7.  Gudsmoders dag.  Vietnamesisk messe kl. 15.
Søndag d. 8.  2.Søndag i Advent. Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 14:30

Efter Højmessen fejring af Skt. Nikolaj

Lørdag d.14 .  Gudsmoders dag. Messe kl. 17.
Søndag d. 15.  24. Alm. Søndag Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

              Adventstiden II

Lørdag d. 21.  Gudsmoders dag.  Messe kl. 17.
Søndag d. 22. 4. Søndag i Advent. Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

Tirsdag d. 24. Vigiliemesse kl. 16
Onsdag d. 25.  Højmesse kl. 10. Messe på polsk kl. 12.30

Lørdag d. 28.  Gudsmoders dag.  messe kl. 17.
Søndag d. 29Den Hellige Familie. Højmesse kl. 10  –  Messe på polsk kl. 12:30

Kære Menighed

Sognets økonomi for 2018 viser indtægter på kr. 491.000 (primært kirkeskat og kollekter) og udgifter på kr. 460.000 (afgift til Bispedømmet, lønninger, vedligehold af bygning, nyanskaffelser og lignende) med et overskud for året på kr. 31.000, på niveau med resultatet for året 2017 på kr. 34.000. For 2019 budgetteres med et tilsvarende driftsoverskud.

Der er i lighed med tidligere år en stor villighed til støtte af sognets økonomi ved en god, konstant tilslutning blandt menigheden til kirkeskatteordningen, ligesom der også vises stabil gavmildhed i forbindelse med kollekten, for hvilket der sendes en stor tak til menigheden.

Lektorer & Kommunionsuddelere
Nedenfor kan du se hvem, der skal læse og uddele kommunion i perioden              oktober 2019 – december 2019.

Lektor-Oktober-December-2019

Klik her for at hente filen.