Det sker i kirken

JANUAR 2020

onsdag d. 1.   Festen for Maria, Guds Moder. Messe kl15.00

                   Kollekt for det Danske Bibelselskab.

lørdag d. 4.  Gudsmoders dag.  Vietnamesisk messe kl. 15. 00                                                        søndag d. 5.  Herrens Åbenbarelse. Højmesse kl. 10. – Messe på polsk kl. 12.30.     

                            Kirkekaffe efter højmessen.

lørdag d.  11. Gudsmoders dag. messe kl. 17.00                                                                                        søndag. d. 12. Herrens Dåb. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

                                        Juletiden afsluttes.  

                                    Det Almindelige Kirkeår.

lørdag d. 18.    Vietnamesisk messe kl. 17.                                                                                                    søndag d. 19. 2. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10. – Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d. 25.  Gudsmoders dag. messe kl. 17.00                                                                                      søndag d. 26. Hel. bispedømmets første værnehelgen.                                                                                                     3. Alm. Søndag.  Højmesse kl. 10.                                                                                                                     Efter højmesse fejer vietnamesisk nytår                                                                                                                 Messe på polsk kl. 14.30.

                                        Kirketælling.

FEBRUAR 2020 

lørdag d. 1.    Gudsmoders dag.  Vietnamesisk messe kl. 15.00                                                      søndag d. 2.  Herrens Fremstilling i Templet. 4.Alm. Søndag. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

                                    Kirkekaffe efter højmessen.

lørdag d. 8.       Gudsmoders dag messe kl. 17.00                                                                                      søndag d. 9.     5. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d. 15.    Vietnamesisk Højmesse kl. 17.00                                                                                      søndag d. 16.   6. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10.00- Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d. 22.    Gudsmoders dag. messe kl. 17.00                                                                                    søndag d. 23.  7. Alm. Søndag. Højmesse kl. 10.00- Messe på polsk kl. 12.30.

                                             Fastetiden 

Onsdag d. 26.  Askeonsdag. Faste- og abstinensdag.                                                                                                                   Messe kl. 8 og kl. 18.30.

lørdag d. 29.   Gudsmoders dag. messe kl. 17.00

MARTS 2020

søndag d. 1. 1. Søndag i Fasten. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

                                    Kirkekaffe efter højmessen.                      

lørdag d. 7.    Vietnamesisk Højmesse kl. 15.00                                                                                        søndag d. 8.  2. Søndag i Fasten. Højmesse kl. 10.00 –  Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d.14.  Gudsmoders dag. messe kl. 17.00                                                                                        søndag d. 15. 3. Søndag i Fasten. Højmesse kl. 10. –  Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d. 21.  Vietnamesisk Højmesse kl.  17.00                                                                                        søndag d. 22. 4. Søndag i Fasten. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

lørdag d. 28.  Gudsmoders dag. messe kl.  17.00                                                                                      søndag d. 29. 5. Søndag i Fasten. Højmesse kl. 10.00 – Messe på polsk kl. 12.30.

 

 

Kære Menighed

Sognets økonomi for 2018 viser indtægter på kr. 491.000 (primært kirkeskat og kollekter) og udgifter på kr. 460.000 (afgift til Bispedømmet, lønninger, vedligehold af bygning, nyanskaffelser og lignende) med et overskud for året på kr. 31.000, på niveau med resultatet for året 2017 på kr. 34.000. For 2019 budgetteres med et tilsvarende driftsoverskud.

Der er i lighed med tidligere år en stor villighed til støtte af sognets økonomi ved en god, konstant tilslutning blandt menigheden til kirkeskatteordningen, ligesom der også vises stabil gavmildhed i forbindelse med kollekten, for hvilket der sendes en stor tak til menigheden.

Lektorer & Kommunionsuddelere
Nedenfor kan du se hvem, der skal læse og uddele kommunion i perioden              oktober 2019 – december 2019.

Lektor-Oktober-December-2019

Klik her for at hente filen.