Det sker i kirken

 

Undervisning fra september til maj 2022-2023:

1. kommunion

Der er ingen undervisningen i år.

Firmelse:

Firmelse i Sankt Nikolaj 27.5.23 kl.16.00

Undervisning vil være hver anden lørdag fra kl. 13-16. Undervisningen foregår i menighedslokalet. Undervisningen begynder den 26. september kl. 16. Der vil være lørdage, hvor jeg ikke kan undervise, men jeg vil forsøge at finde en anden underviser. Hvis det ikke er muligt, så vil undervisningen blive aflyst. Undervisningen vil tage udgangspunkt i firmelsesbogen Youcat.

Firmanderne og deres forældre skal give samtykke til, at firmanden ønsker at deltage i undervisningen.

Følgende oplysninger skal gives ved tilmeldingen, så jeg kan se, om I er tilknyttet Skt. Nikolaj Sogn. Hvis I ikke hører til vores sogn, så kan I alligevel deltage i undervisningen, men jeg skal have oplyst, hvilket sogn I så er tilknyttet. For at deltage skal I være katolikker.

  • Navn og fødselsdato (gerne kopi af dåbsattest)
  • Adresse
  • Tydelig e-mail adresse og telefonnummer
  • Hvilket sogn I hører til

Underviser:

                           

  Vel mødt.